Contractació

Contratació

Els concerts que ofereix Laud’Ars es caracteritzen per combinar peces d’estils molt variats i, per això, resulten sempre molt del gust del públic.

L’orquestra ofereix un repertori de temporada que inclou les seves últimes obres estrenades.

No obstant això, pot adaptar el seu repertori a l’estil que es vulgui donar a l’acte.

Pot realitzar actuacions totalment monogràfiques: música d’un autor, música de sarsuela i pasodobles, música popular (catalana i aragonesa), música clàssica, música d’autors contemporanis, etc.

 

CACHE

El cache de Laud’Ars varia en funció del tipus de concert i de l’entitat o persona que ens contracta.